VAT included (see terms) | Exclude VAT

Gevaar waar in de Koning zich bevondt, op den Dalemschen-dyk, door het opkruijen der ysschotzen. (in Louwmaand 1809.) [&] Overvaart van zyne Majesteit den Koning, van dalem naar Gorinchem. (in Louwmaand, 1809.)
Gevaar waar in de Koning zich bevondt, op den Dalemschen-dyk, door het opkruijen der ysschotzen. (in Louwmaand 1809.) [&] Overvaart van zyne Majesteit den Koning, van dalem naar Gorinchem. (in Louwmaand, 1809.) [&] Doorbraak van den Lingen-dyk by Kedichem, en Overstroming der Vyf heeren landen. (in Louwmaand 1809.) [&] Het instorten van huizen en het omkomen van menschen en beesten te Erichem, door den watervloed. (in Louwmaand, 1809.) [&] Verwoesting door den vloed en Ysschotzen te Beuzichem. (in Louwaand, 1809.) [&] Opeenstapeling van get ys tusschen Arnhem en Westervoord. (in Louwaand, 1809.) [&] Kapel te Babilonienbroek, waar in een groot aantal ongelukkigen, schuilplaats gevonden hebben. (in Louwaand, 1809.)
H. Numan, ad viv. del. R. Vinkeles, Sculp. [&] C. van Hardenberg, ad viv. del. R. Vinkeles, Sculp.
[Amsterdam. Joh. Allart & Jac. Ruys, MDCCCIX.]
Seven engravings. 254 x 343mm. 10 x 13½". Spotting and staining.
The disastrous floods of 1809 in the Netherlands; the first view shows Louis Bonaparte, the King of Holland's visit near Dalem and Gorinchem, whilst the others show the situation in the flooded lands near Loenen, Dalem, Gorinchem, Kedichem, Rijswijk, Erichem, Beusichem, near Arnhem, and a chapel full of refugees at Babilonienbroek. From "Geschiedkundig verslag der dijkbreuken & overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland, voorgevallen in Louwmaand 1809".
[Ref: 21081]   £450.00   view all images for this item
enquire about this item add to your wishlist